Piesza Pielgrzymka do Myśliborza

28 kwietnia (w Niedzielę Miłosierdzia Bożego) ZAPRASZAMY do wspólnego pielgrzymowania do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu. Nasza pielgrzymka związana jest ze szczególnym czasem – odpust w Sanktuarium oraz Święto Miłosierdzia i Czas Łaski… Pan Jezus obiecuje tym, którzy w Święto Miłosierdzia przystąpią do Źródła Życia, że otrzymają niesamowite Łaski… Można prosić o rzeczy, po ludzku, niemożliwe… Jeśli dołożymy trud, poświęcenie, wysiłek… pielgrzymowania, to tak jakbyśmy chcieli pokazać Chrystusowi, że nie przychodzimy z pustymi rękami, ale chcemy coś z siebie dać, ofiarować…   Jeśli ktoś nie może osobiście pielgrzymować z nami, może dołączyć do Grupy Duchowego Uczestnictwa w Pielgrzymce do Sanktuarium Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu. Należy zabrać z naszego kościoła deklarację duchowego pielgrzymowania i wypełniać wskazania tam zawarte – deklaracje będą rozdawane w Niedzielę Zmartwychwstania. Wypełnioną pierwszą część deklaracji należy oddać do 27 kwietnia (do Ks. Sylwestra), tak aby pielgrzymi mogli omadlać wszystkie intencje wypisane na karcie zgłoszenia duchowego uczestnictwa.   Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia. To pragnienie po raz pierwszy wypowiedział Pan Jezus w Płocku w 1931 r.: „Święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia mojego i jest zatwierdzone w głębokościach zmiłowań moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu mojemu –… Czytaj dalej