Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2020.11.22 Niedz.Zw.34

  1. Dzisiaj przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. Dziś po Mszach Świętych dokonujemy wystawienia Najświętszego Sakramentu i odnowimy Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
  2. Dziękujemy za ofiary złożone na rzecz dzieł Caritas przygotowania świątecznej pomocy dla ubogich, i wsparcie osób samotnych i biednych w czasie wzmożonej walki z wirusami. Zebraliśmy 937,80 zł. Serdeczne Bóg zapłać.
  3. Jako owoc i przedłużenie modlitwy „Różańcem do granic nieba” w tegorocznej oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych, zrodziło się w sercach mężczyzn naszej parafii, by gromadzić się w męskiej modlitewnej wspólnocie różańcowej. Ustalony został dzień na cotygodniowe spotkanie w czwartki, o godz. 19:00, w kościele św. Antoniego. Serdecznie zapraszamy mężczyzn, chętnych do tworzenia męskiej wspólnoty różańcowej w czwartkowe wieczory. Opiekę duszpasterską nad wspólnotą objął ks. Ryszard Serba.
  4. Zapraszamy na wspólną modlitwę o potrzebne łaski dla ks. Sylwestra z okazji imienin. Msze św. w czwartek o godz. 18:00 w sam dzień imienin, choć bez udziału Solenizanta i w niedzielę o godz. 9:30 już z udziałem ks. Sylwestra.
  5. W ostatnim tygodniu listopada codziennie polecamy naszych bliskich zmarłych. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
  6. Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. W przyszłą niedzielę, 29 listopada, rozpoczniemy ten piękny czas.
  7. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
  • 24 XI – Święci Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy wietnamscy, którzy zginęli podczas prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862.
  1. Podpisy pod projektem: „Tak dla rodziny, nie dla gender” – do 14 grudnia 2020r

Konwencja stambulska opiera się o założenia ideologii gender. Zobowiązuje polski rząd do promowania „niestereotypowych ról płciowych” w polskich szkołach. Konwencja stambulska posługuje się pojęciem „płci społeczno-kulturowej” (gender), co może prowadzić do negacji konstytucyjnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.  Konwencja stambulska zobowiązuje polskie władze do „wykorzenienia” zwyczajów i tradycji „opartych na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn”

Możemy wiele uczynić, by ten szkodliwy dokument stracił moc obowiązującą względem Polski. Słowacja i Węgry odmówiły ratyfikacji Konwencji stambulskiej, a bułgarski Trybunał Konstytucyjny uznał ją za niekonstytucyjną ze względu na naruszenie zasady demokratycznego państwa prawa

Opierając się na błędnych, […] przesłankach, Konwencja nie przyczynia się do poprawy sytuacji kobiet, będących ofiarami przemocy. Konwencja stambulska całkowicie pomija prawdziwe źródła przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zgodnie z badaniami, głównymi przyczynami przemocy są: alkoholizm, rozpad więzi rodzinnych, seksualizacja wizerunku kobiet i dziewcząt w mediach. Zdrowa i wolna od patologii rodzina chroni przed przemocą, a nie jest jej przyczyną

POWIEDZMY STOP IDEOLOGIZACJI POLSKIEGO PRAWA! PODPISZMY SIĘ POD PROJEKTEM USTAWY, KTÓRA ZOBOWIĄZUJE RZĄD DO WYPOWIEDZENIA GENDEROWEJ KONWENCJI! DOŁĄCZMY DO INICJATYWY OBYWATELSKIEJ „TAK DLA RODZINY, NIE DLA GENDER”

Co znajduje się w treści projektu obywatelskiego „TAK DLA RODZINY, NIE DLA GENDER”?

Ustawa wyraża zgodę na wypowiedzenie Konwencji stambulskiej – według polskiej Konstytucji umowy międzynarodowe takie, jak Konwencja stambulska mogą zostać wypowiedziane wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. Projekt zawiera w swojej treści zgodę na wypowiedzenie Konwencji stambulskiej!

Ustawa zobowiązuje rząd do podjęcia prac nad międzynarodową Konwencją Praw Rodziny – dokumentem, który zagwarantuje kompleksową ochronę praw rodziny!

Co proponujemy w miejsce genderowej Konwecji stambulskiej?

Już najwyższy czas, by Polska stała się państwem, które aktywnie stanie w obronie rodziny na forum międzynarodowym. Dlatego projekt ustawy nie tylko uprawnia polski rząd do wypowiedzenia Konwencji stambulskiej, ale także zobowiązuje do opracowania rozsądnej alternatywy! Jest nią międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny.

Co powinna zawierać międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny?

potwierdzenie naturalnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny,

gwarancje opieki i ochrony rodziny przez organy władzy publicznej,

zakaz naruszania autonomii rodziny przez nieuprawnione ingerencje urzędników,

zakaz dyskryminacji matek, które rezygnują z pracy zarobkowej, by wychowywać dzieci,

prawa rodziców w zakresie wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami,

identyfikację realnych przyczyn przemocy i propozycje skutecznej ochrony członków rodziny przed przemocą domową i przemocą godzącą w życie rodzinne!

http://www.chronmyrodziny.pl/o-projekcie

Ks. Robert Szumowski

Comments are closed.