Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

Kandydatów do Bierzmowania z klas 6, 7 i 8

ZAPRASZAMY:

1.na spotkanie w piątek (3 stycznia) i sobota (4 stycznia) – godz. 11.00 – do sali na plebanii.

2. na NAMIOT SPOTKANIA (od środy do piątku w godz. 9.00 – 18.00) – tekst do namiotu spotkania:

EWANGELIA (Mt 1,18-24)

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: ”Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy ”Bóg z nami”.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

2. na spotkania diakonii – wszystkie DIAKONIE mają spotkanie w sobotę o godz. 11.00 – dekorujemy pierniki!

3. Msza św. niedzielna (godz. 9.30), a po niej krótkie spotkanie.

 

*******************************************************

Do uzupełnienia (klasy 7 i 8):

WSZYSCY kandydaci do bierzmowania przygotowują:

1. Życiorys świętego patrona, którego imię chcieliby przyjąć podczas Bierzmowania (strona A4 – odręcznie napisana), na koniec należy dopisać, co zachwyciło mnie w życiorysie tego konkretnego świętego – czyli co chcę naśladować jeśli chodzi o tę postać…

2. (8 klasy) ODRĘCZNIE NAPISANE podanie (biała, czysta kartka A4 – bez linii) do J.E. Ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi (wzór poniżej) – uwzględniając to co napisane zostało w podaniu do Ks. Proboszcza + info o patronie, którego wybraliście i dlaczego…

3. Motto życiowe – może być oparte o Pismo św., świętego lub chrześcijańskiego myśliciela… (na kartce podpisanej imieniem i nazwiskiem).

4. Uczniowie klas 7 i 8 Szkół Podstawowych – opinia i ocena z II semestru od katechety w indeksie.

Uczniowie SP3 w indeksie ocena semestralna.

5.  Osoby ochrzczone  w innej parafii niż MB Fatimskiej w Dębnie, muszą dostarczyć metrykę chrztu, z parafii chrztu (dotyczy klas 6, 7 i 8).

 

ZAPRASZAM także do odwiedzenia zakładki DIAKONIE!!!

Każdy kandydat należy do dwóch diakonii (form pomocy i zaangażowania w życie parafii).

Ks. Sylwester

 

NAMIOT SPOTKANIA:
a) Czynię znak krzyża.

b) Rozpoczynam od stanięcia w obecności Boga, On jest obecny dla mnie,

On mnie zna i jest mi łaskawy. Staję w prawdzie o sobie.

Czeka na mnie Bóg = Przyjaciel (módl się wyrażając wiarę w Jego obecność, wyraź swoimi słowami pragnienie spotkania z Nim, bezinteresowne bycie; możesz przedstawić co zamierzasz robić lub co robiłeś dzisiaj, jeśli myśli zaprzątają twoją głowę; powiedz o swoich radościach, smutkach, złości, innych uczuciach, z którymi przyszedłeś.

c) Wzywam pomocy Ducha Świętego, by mnie prowadził  w tej modlitwie i był „źródłem chcenia i działania”, by oświecał umysł i rozpalał serce. „Duchu Święty wołam przyjdź”; w modlitwie swoimi słowami wzywam obecności Ducha Świętego.

d) Uświadamiam sobie, że Jezus – „Żywe Słowo Boga” jest moim Przyjacielem. Czytam fragment Pisma Świętego Ap 3,20

„Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał a on ze mną.”

e) „Mów Panie, bo sługa Twój słucha.”

Pan chce do Ciebie mówić, wzbudź w sobie ciekawość tego słowa, ma dla Ciebie niespodziankę, zależy Mu na Tobie, chce byś był szczęśliwy, dlatego chce ci udzielić wskazówek. Słowo Boże ma ogromną moc; uświadom sobie to i rozraduj się tym, że jesteś wyróżniony, bo Król do ciebie będzie przemawiał, który dobrze cię zna, lepiej niż ty sam siebie; zna twoje lęki, pragnienia, tęsknoty.

Módl się prosząc:

 „Boże Miłosierny! Jestem niegodny jakiejkolwiek łaski, ale pragnę wejść w poznanie Twoich skarbów. Niech Ci się spodoba wprowadzić mnie w bramy Twojego Słowa i dać łaskę umiłowania Ciebie. Daj mi dogłębnie Cię poznać, by Ciebie jedynie móc ukochać ponad wszystko. Spraw, bym poznał Siebie i abym poznał Ciebie, bym był przywiązany tylko do Ciebie i był ubogi z Twojego powodu.” Błagaj Boga, aby objawił ci tajemnicę Słowa.

f) Wzbudzam w sobie ciekawość tego, co On chce mi powiedzieć. Mogę pocałować Pismo święte.

g) Czytam określony fragment nawet i kilka razy.

Przypominam sobie podobne lub kojarzące mi się sytuacje z mojego życia.

Czytaj ze spokojem ducha, bez pośpiechu i bez chciwości, bezinteresownie i nie tracąc świadomości Bożej obecności. Czytaj szeptem, półgłosem, jeśli warunki ci na to pozwalają – byś słuchał uszami mowy Boga, bądź w milczeniu – zależnie od upodobania. Lektura ta ma doprowadzić cię do modlitwy – nie zapominaj o tym! Nie miej więc ambicji zdobycia wiedzy, stworzenia kazania, konferencji czy napisania rozprawy naukowej. Odczytaj tekst kilkakrotnie. Szukaj w tym wszystkim pokoju i wytchnienia w Bogu, nastawiając ucho serca na głos Boga: co On mi powie? O czym zechce mnie pouczyć?

h) Trwam w ciszy wsłuchując się w to, co Bóg do mnie mówi. Staram się odkryć Boże plany wobec mnie, zobaczyć Jego oczami moje życie takie jakie ono jest w tym momencie.

Zamilknij, pozostań w bezruchu i beztrosce, patrząc oczami duszy na Boga. Nie pragnij, nie szukaj, nie chciej niczego prócz Niego. On jest wewnątrz Ciebie, ty na zewnątrz siebie. Wejdź więc do wnętrza i pozostań tam z Bogiem.

i) Akceptuję poznaną wolę Bożą wobec siebie, podejmuję postanowienie ( nie jest to istotą Namiotu Spotkania) lub jeśli tekst nie jest dla mnie jasny w tym momencie mojego życia, to z zaufaniem przyjmuję,   że w odpowiednim momencie Bóg posłuży się poznaną dziś Jego wolą.

j) Odpowiadam osobistą modlitwą na poznaną wolę Boga. (Przebłaganie, dziękczynienie, uwielbienie, prośba).

Odmawiam np. modlitwę Ojcze nasz i zawierzam się Maryi Niepokalanej np. w modlitwie Zdrowaś Maryjo.

k) Dziękuję Bogu za dar spotkania z Nim i Jego prowadzenie.

l) Czynię znak krzyża.

WZÓR PODANIA – do Księdza Arcybiskupa o udzielenie Sakramentu Bierzmowania:

  WZÓR PODANIA – do Ks. Proboszcza o dopuszczenie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

 

 

 

imię i nazwisko                                                                                                                                             Dębno, dnia 07.04.2019

adres zamieszkania

e-mail, numer telefonu

Przewielebny

                                                                                                Ksiądz Kanonik Robert Szumowski

                                                                                                Proboszcz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej

                                                                                                w Dębnie

Dotyczy: dopuszczenia do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie mnie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w roku (2019, 2020, 2021).

Podczas okresu przygotowań, w roku szkolnym 2018/2019 byłem zaangażowany w następujące formy pogłębiające moją duchowość i odpowiedzialność za parafię: ………………………………………

lub

W czasie przygotowań do przyjęcia Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej systematycznie uczestniczyłem w …. oraz…. Pogłębiając swoją relację z Panem Bogiem ….

lub

Czas przygotowania do przyjęcia tego Sakramentu wykorzystałem właściwie. Udało mi się zadbać o następujące formy pogłębiania swojej relacji z Jezusem Chrystusem. Na gruncie odpowiedzialności za bliźniego i moją parafię…

 

Wierzę, że dopuszczenie mnie do przyjęcia Tego Sakramentu umocni ….. oraz …..

lub

Ufam, że przyjęty Sakrament będzie dla mnie …. oraz….

lub

Chciałby, aby przyjęty Sakrament pomógł mi w…. a także…

 

                                                                                                                                                                      Imię i nazwisko

                                                                                                                                                               (własnoręczny podpis)

 

Po sprawdzeniu przez Księdza podania, Rodzice zamieszczają pod spodem następującą notatkę:

 

Przyłączamy się do prośby naszego syna/córki.

Zrobiliśmy wszystko, by nasze dziecko zaangażowało się maksymalnie w  przygotowania do przyjęcia Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej, w parafii Matki Bożej Fatimskiej.

Wierzymy, że przyjęcie tego Sakramentu umocni je w wierze katolickiej, pozwalając nadal trwać przy Chrystusie i w Jego Kościele.

                        

                                                                                                                                                                   czytelne podpisy Rodziców/Opiekunów

 

Comments are closed.