DIAKONIE

W ramach przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania kandydaci zaangażowani są w diakonie (formy wolontariatu na rzecz pomocy w parafii).  Każdy kandydat przynależy przynajmniej do 2 diakonii.

Poniżej zamieszczono skład osobowy poszczególnych diakonii oraz terminy spotkań (tam gdzie już są znane).

DIAKONIA MUZYCZNA:

(spotkanie: środa – godz. 16.00)

 1. Oliwier Kowalczyk
 2. Hanna Czyżak
 3. Kamil Kiciński
 4. Wiktoria Kicińska
 5. Katarzyna Kędzia
 6. Amelia Żugaj
 7. Julia Stalka

DIAKONIA LITURGICZNA:

(spotkanie:  …)

 1. Tymoteusz Sawicki
 2. Hanna Cabaj
 3. Julia Aleksiejew
 4. Amelia Michalska
 5. Klaudia Kazubek

DIAKONIA MISYJNA:

(spotkanie:  ….)

 

DIAKONIA FOTOGRAFICZNO-FILMOWA:

(spotkanie: …)

 1. Oliwier Kowalczyk
 2. Filip Zieliński
 3. Tymoteusz Sawicki
 4. Hanna Cabaj
 5. Julia Aleksiejew

 

DIAKONIA DEKORACJI W KOŚCIELE (techniczno-plastyczna):

(spotkanie:  …)

 1. Katarzyna Kędzia
 2. Hanna Kowalik
 3. Filip Zieliński

DIAKONIA „POMOCNA DŁOŃ”:

(spotkanie: …)

 1. Bartosz Wójcik
 2. Jakub Wykocki
 3. Jakub Paduszyński
 4. Maks Deptuła

DIAKONIA PORZĄDKOWA:

(spotkanie:  …)

 1. Amelia Żugaj
 2. Maks Deptuła
 3. Jakub Paduszyński

Comments are closed.