Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

PRZYGOTOWANIE DO PRZYJĘCIA

SAKRAMENTU DOJRZAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 SPOTKANIA formacyjne w najbliższym czasie:

 • 12 mają godz. 18.00.

 

SKRÓTY KSIĄG DO NAMIOTU SPOTKANIA :

 

1. Mt 5,1-12a
2. Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a
3. Łk 14,15-24
4. Łk 14,25-33
5. Łk 15,1-10
6. Łk 16,1-8
7. Łk 16,9-15
8. Mt 25,1–13
9. J 2,13-22
10. Łk 17,7-10
11. Łk 17,11-19
12. Łk 17,20-25
13. Łk 17,26-37
14. Łk 18,1-8
15. Mt 25,14-30
16. Łk 18,35-43
17. Łk 19,1-10
18. Łk 19,11-28
19. Łk 19,41-44
20. Łk 19,45-48
21. Łk 20,27-40
22. Mt 25,31–46
23. Łk 21,1-4
24. Łk 21,5-11
25. Łk 21,12-19
26. Łk 21,20-28
27. Łk 21,29-33
28. Łk 21,34-36
29. Mk 13, 33-37
30. Mt 4,18-22

 

 

 1. Sfera duchowa.
 2. Sfera intelektualna.
 3. Sfera społeczna.

Ad. 1. PRZYGOTOWANIE DUCHOWE

DOPROWADZENIE DO ZBUDOWANIA RELACJI Z PANEM BOGIEM,

MODLITWA:      – osobista

– wspólnotowa

(Msze św., udział w nabożeństwach – poznawanie życia Kościoła)

 

Ad. 2. PRZYGOTOWANIE INTELEKTUALNE

KATECHEZA, WIEDZA – zadana książka/film

 

Ad. 3. PRZYGOTOWANIE SPOŁECZNE

– ZBUDOWANIE DOBREJ RELACJI Z RODZICAMI

– ZAWIĄZANIE GRUP PRZYKOŚCIELNYCH:

DIAKONIE

W ramach przygotowań w tym roku szkolnym:

 1. Kandydaci przygotowują:

Kl. 6 – podanie do Ks. Proboszcza o umożliwienie udziału w przygotowaniach do przyjęcia Sakramentu,

Kl. 7 – życiorysy 5 świętych,

Kl. 8 – Podanie do J. E. Ks. Abp Andrzeja Dzięgi o udzielenie Sakramentu.

 1. Jeden raz w tygodniu Namiot Spotkania,
 2. Udział w niedzielnej Mszy św + spotkanie,
 3. Spowiedź św. – 2 razy w miesiącu,
 4. Udział w nabożeństwach (Drogi krzyżowe, Gorzkie żale, Majowe, Czerwcowe)
 5. Udział w Triduum Paschalnym.
 6. Udział w spotkaniach formacyjnych:
  1. jeden raz w tygodniu – piątek godz. 18.30.
  2. bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia Sakramentu
   (codzienne spotkania – 7 dni),
  3. Skupienie i integracja (wyjazd 1 x w miesiącu do Sanktuarium) + udział Rodziców w maju!
  4. Piesza Pielgrzymka do Myśliborza – 11.04.2021
  5. Wakacyjne rekolekcje: terminy będą podane w kwietniu.

UDZIAŁ W PRZYJĘCIU SAKRAMENTU BIERZMOWANIA:

– młodsi – modlitwa za przyjmujących Sakrament, posługa

– starsi – odnowienie przyjęcia darów Ducha Świętego,

– Bierzmowani – przyjęcie darów Ducha św. w Sakramencie.

*******************************************************

Do uzupełnienia (klasy 7 i 8):

WSZYSCY kandydaci do bierzmowania przygotowują:

1. Życiorys świętego patrona, którego imię chcieliby przyjąć podczas Bierzmowania (strona A4 – odręcznie napisana), na koniec należy dopisać, co zachwyciło mnie w życiorysie tego konkretnego świętego – czyli co chcę naśladować jeśli chodzi o tę postać…

2. (8 klasy) ODRĘCZNIE NAPISANE podanie (biała, czysta kartka A4 – bez linii) do J.E. Ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi (wzór poniżej) – uwzględniając to co napisane zostało w podaniu do Ks. Proboszcza + info o patronie, którego wybraliście i dlaczego…

3. Motto życiowe – może być oparte o Pismo św., świętego lub chrześcijańskiego myśliciela… (na kartce podpisanej imieniem i nazwiskiem).

4. Uczniowie klas 6, 7 i 8 Szkół Podstawowych – ocena z I semestru oraz opinia i ocena z II semestru od katechety w indeksie.

5.  Osoby ochrzczone  w innej parafii niż MB Fatimskiej w Dębnie, muszą dostarczyć metrykę chrztu, z parafii chrztu (dotyczy klas 6, 7 i 8).

ZAPRASZAM także do odwiedzenia zakładki DIAKONIE!!!

Każdy kandydat należy do dwóch diakonii (form pomocy i zaangażowania w życie parafii).

Ks. Sylwester

NAMIOT SPOTKANIA:
a) Czynię znak krzyża.

b) Rozpoczynam od stanięcia w obecności Boga, On jest obecny dla mnie,

On mnie zna i jest mi łaskawy. Staję w prawdzie o sobie.

Czeka na mnie Bóg = Przyjaciel (módl się wyrażając wiarę w Jego obecność, wyraź swoimi słowami pragnienie spotkania z Nim, bezinteresowne bycie; możesz przedstawić co zamierzasz robić lub co robiłeś dzisiaj, jeśli myśli zaprzątają twoją głowę; powiedz o swoich radościach, smutkach, złości, innych uczuciach, z którymi przyszedłeś.

c) Wzywam pomocy Ducha Świętego, by mnie prowadził  w tej modlitwie i był „źródłem chcenia i działania”, by oświecał umysł i rozpalał serce. „Duchu Święty wołam przyjdź”; w modlitwie swoimi słowami wzywam obecności Ducha Świętego.

d) Uświadamiam sobie, że Jezus – „Żywe Słowo Boga” jest moim Przyjacielem. Czytam fragment Pisma Świętego Ap 3,20

„Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał a on ze mną.”

e) „Mów Panie, bo sługa Twój słucha.”

Pan chce do Ciebie mówić, wzbudź w sobie ciekawość tego słowa, ma dla Ciebie niespodziankę, zależy Mu na Tobie, chce byś był szczęśliwy, dlatego chce ci udzielić wskazówek. Słowo Boże ma ogromną moc; uświadom sobie to i rozraduj się tym, że jesteś wyróżniony, bo Król do ciebie będzie przemawiał, który dobrze cię zna, lepiej niż ty sam siebie; zna twoje lęki, pragnienia, tęsknoty.

Módl się prosząc:

 „Boże Miłosierny! Jestem niegodny jakiejkolwiek łaski, ale pragnę wejść w poznanie Twoich skarbów. Niech Ci się spodoba wprowadzić mnie w bramy Twojego Słowa i dać łaskę umiłowania Ciebie. Daj mi dogłębnie Cię poznać, by Ciebie jedynie móc ukochać ponad wszystko. Spraw, bym poznał Siebie i abym poznał Ciebie, bym był przywiązany tylko do Ciebie i był ubogi z Twojego powodu.” Błagaj Boga, aby objawił ci tajemnicę Słowa.

f) Wzbudzam w sobie ciekawość tego, co On chce mi powiedzieć. Mogę pocałować Pismo święte.

g) Czytam określony fragment nawet i kilka razy.

Przypominam sobie podobne lub kojarzące mi się sytuacje z mojego życia.

Czytaj ze spokojem ducha, bez pośpiechu i bez chciwości, bezinteresownie i nie tracąc świadomości Bożej obecności. Czytaj szeptem, półgłosem, jeśli warunki ci na to pozwalają – byś słuchał uszami mowy Boga, bądź w milczeniu – zależnie od upodobania. Lektura ta ma doprowadzić cię do modlitwy – nie zapominaj o tym! Nie miej więc ambicji zdobycia wiedzy, stworzenia kazania, konferencji czy napisania rozprawy naukowej. Odczytaj tekst kilkakrotnie. Szukaj w tym wszystkim pokoju i wytchnienia w Bogu, nastawiając ucho serca na głos Boga: co On mi powie? O czym zechce mnie pouczyć?

h) Trwam w ciszy wsłuchując się w to, co Bóg do mnie mówi. Staram się odkryć Boże plany wobec mnie, zobaczyć Jego oczami moje życie takie jakie ono jest w tym momencie.

Zamilknij, pozostań w bezruchu i beztrosce, patrząc oczami duszy na Boga. Nie pragnij, nie szukaj, nie chciej niczego prócz Niego. On jest wewnątrz Ciebie, ty na zewnątrz siebie. Wejdź więc do wnętrza i pozostań tam z Bogiem.

i) Akceptuję poznaną wolę Bożą wobec siebie, podejmuję postanowienie ( nie jest to istotą Namiotu Spotkania) lub jeśli tekst nie jest dla mnie jasny w tym momencie mojego życia, to z zaufaniem przyjmuję,   że w odpowiednim momencie Bóg posłuży się poznaną dziś Jego wolą.

j) Odpowiadam osobistą modlitwą na poznaną wolę Boga. (Przebłaganie, dziękczynienie, uwielbienie, prośba).

Odmawiam np. modlitwę Ojcze nasz i zawierzam się Maryi Niepokalanej np. w modlitwie Zdrowaś Maryjo.

k) Dziękuję Bogu za dar spotkania z Nim i Jego prowadzenie.

l) Czynię znak krzyża.

WZÓR PODANIA – do Księdza Arcybiskupa o udzielenie Sakramentu Bierzmowania:

  WZÓR PODANIA – do Ks. Proboszcza o dopuszczenie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

imię i nazwisko                                                                   Dębno, dnia 07.09.2020

adres zamieszkania

e-mail, numer telefonu

                                                                     Przewielebny

                                                                     Ksiądz Kanonik Robert Szumowski

                                                                      Proboszcz parafii

                                                                      pw. Matki Bożej Fatimskiej

                                                                      w Dębnie

Dotyczy: dopuszczenia do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie mnie do przygotowań związanych z przyjęciem Sakramentu Bierzmowania w roku (2019, 2020, 2021).

Podczas okresu (w roku szkolnym 2019/2020) byłem zaangażowany w następujące formy pogłębiające moją duchowość i odpowiedzialność za parafię: ………………………………………

lub

W czasie przygotowań do przyjęcia Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej systematycznie uczestniczyłem w …. oraz…. Pogłębiając swoją relację z Panem Bogiem ….

lub

Czas przygotowania do przyjęcia tego Sakramentu wykorzystałem właściwie. Udało mi się zadbać o następujące formy pogłębiania swojej relacji z Jezusem Chrystusem. Na gruncie odpowiedzialności za bliźniego i moją parafię…

Wierzę, że dopuszczenie mnie do przyjęcia Tego Sakramentu umocni ….. oraz …..

lub

Ufam, że przyjęty Sakrament będzie dla mnie …. oraz….

lub

Chciałby, aby przyjęty Sakrament pomógł mi w…. a także…

                                                                                                                                                                                                                                                  Imię i nazwisko

                                                                                                                                                                                                                                             (własnoręczny podpis)

Po sprawdzeniu przez Księdza podania, Rodzice zamieszczają pod spodem następującą notatkę:

Przyłączamy się do prośby naszego syna/córki.

Zrobiliśmy wszystko, by nasze dziecko zaangażowało się maksymalnie w  przygotowania do przyjęcia Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej, w parafii Matki Bożej Fatimskiej.

Wierzymy, że przyjęcie tego Sakramentu umocni je w wierze katolickiej, pozwalając nadal trwać przy Chrystusie i w Jego Kościele.

                        

                                                                                                                                                                                                                czytelne podpisy Rodziców/Opiekunów

Comments are closed.